30th AJE GROUP

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 งานฉลองครบรอบ 30 ปี AJE GROUP และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่พนักงาน โดยผู้บริหารระดับสูง (ตรีมงานพรมแดง)