พีธีมอบทุนการศึกษาไทยออยล์

กิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคม รับจัด กิจกรรม CSR รับจัดกิจกรรมเกียวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย ทีม มืออาชีพ จาก beework organizer รับจัดงาน Organizer ,จัดงานชลบุรี, รับจัดงาน Event ,กิจกรรมส่งเสริมองค์กร,จัดงานเลี้ยง , จัดงานปีใหม่