งานทันตสุขภาพ บ.ไทยออยล์ 2013

กิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
รับจัด กิจกรรม CSR รับจัดกิจกรรมเกียวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย ทีม มืออาชีพ จาก beework organizer
รับจัดงาน Organizer ,จัดงานชลบุรี, รับจัดงาน Event ,กิจกรรมส่งเสริมองค์กร,จัดงานเลี้ยง , จัดงานปีใหม่